2009-01-17

Asasinarea a sute de copii în Gaza - Uniunea Europeană e complice

by Dr Dan Waniek, MD
Copyright © 2009 All Rights Reserved. Copyright Requests Here Please !

Sub ochii noştri, plini cum sunt de praful pus pe sub pleoape de minciunile televiziunilor, sute de copii mor, iar şi iară, sub bombele israeliene. Când nu mor, devin orfani cu miile. Aiasta nu se mai poate ! Când mor, cu ei mor femei, bătrâni, invalizi, bolnavi, ziarişti, doctori, observatori, vizitatori, sau "doar" muncitori români ce se află pe acolo prin Gaza. Ei sunt asasinaţi în grup de israelieni, pentru că sunt acolo, sub motive calpe, cu "scuze" fariseice, transparente ca nesimţirea, ca fascismul sau ca rasismul însele. De fapt, ideologia criminalilor israelieni de război este talmudismul - acea falsificare a Torei prin idolatrie babiloniană, iar practica lor este sionismul - acel amestec de nazism cu comunism, plus un tip particular de rasism care urlă peste tot că doar "neamul ales" este uman, toţi ceilalţi fiind "vite" (goyim) - deci cu totul nedemne de trai uman.

Uite cum un neam întreg, al Gazei, acela din care se trage sfântul Dorotei al Gazei, e măcelărit de bombe americane, ars cu fosfor, injectat cu tungsten - un puternic carcinogen plasat de bombe "design", ca faimoasele "dime". Uite cum neamul palestinian este acum inoculat cu germeni din laboratoarele militare care aleg mai degrabă pe arabi pentru experimente Mengeleiene, uite cum n-au apă, curent, hrană, universitate, guvern ales, toate acestea doar pentru că s-au născut acolo... Uite cum "elita" militară a armatei de ocupaţie se "binoclează" prin lunete, ca să nimerească mai degrabă tineri sau chiar copii. Uite apoi cum militarii israelieni pun câini să mănânce cadavrele copiilor palestinieni, pentru ca familiile să nu mai poată să îngroape pe morţii lor cei mai fragezi. Uite cum palestinieni cu pieptul gol, de obicei tot copii, sunt folosiţi ca scut pentru "bravii" soldaţii israelieni din tancuri contra "nedemnilor" din Gaza, ce luptă aproape goi, după o lungă foame, cu AKM-uri de contrabandă. Totul se poate, vai, vedea, în lumea asta, în care doar cine bagă în ochii altora ţepe mai poate fi văzut...

Uite cum e distrus la foc mic un neam întreg, cu armament special ales, pervers, care depune anume uraniu pe lângă moarte, pentru a aduce moartea pe mai departe, mult timp de-acum înainte.

Iar Uniunea Europeană ce face ? "Pace" prin cuvinte noi - "banda Gaza", "cuartet-ul european", de parcă neologismele lor calpe ar fi mai importante ca sutele de copii palestinieni ce mor iar. Pe scurt, UE ne propune o nouă gargară cu mătrăgună pe gâtlejurile noastre la vale, câţi mai suntem azi cu gura larg deschisă... Mereu, pavlovian, suntem îndobitociţi de UE, an de an, tot mai mult, pentru a nu mai reacţiona la nedreptate. Tele-viziunile, cu "jocurile" lor video, cu pornografia, cu drogurile, cu orice alte decadenţe trec iute peste noi - deoarece orice mijloc din cele mai jalnice sau joase e bun pentru cei pe care Israel Shamir i-a numit "the masters of discourse". Suntem deci condiţionaţi ca vitele, prin magie cabalistă administrată de "idioţii utili" ai masoneriilor, pentru a pune "echitabil" în interiorul oricărei propoziţii referitoare la drepturile inalienabile sau incompresibile ale "omului" doar "statul" Israel. Cum poate însă uciderea copiilor din Gaza asigura sau "apăra" acel "stat" ?

Dar, de fapt, care "stat" ? Despre ce stat vorbim ? Un stat are frontiere. Un stat are drept internaţional. Un stat are prieteni. Acel "stat" sionist, implantat prin colonialism terorist are la baze doar minciuni, asasinate, sclavi, uneltiri, etc. Cine, realmente, se poate atunci numi amic al statului sionist, în timp ce acest "stat" pune în primejdie în mod samavolnic chiar pe evrei, folosindu-i pentru interesele guvernului mondial ? Ni s-a sugerat subliminal actul "justiţiar" al istoriei din actul fondator al "statului" sionist ca pe "soluţie" a problemei evreilor care nu au nici o ţară a lor, tocmai deoarece vor să le domine pe toate celelate. E drept că din punct de vedere istoric evreii au fost goniţi de peste tot, din orice stat, fără nici o excepţie. Dar tocmai de aceea, soluţia la problema identităţii lor este Hristos. Faptul că sionismul interzice, peste tot, chiar numai a vorbi despre Mântuitor, arată că sionismul se teme de Adevăr.

Vreţi dar să mai tăcem, ca să fim pe mai departe complici ? Mai înainte de a fi doctori, europeni, etc., noi suntem drept slăvitori. Noi nu putem deci alege moartea, sau "cultura ei", nici nedreptatea, nici fariseismul privirii cotite. Noi nu putem urî pe nimeni, iar de iubit iubim orice neam, inclusiv pe cel "ales". Acesta, o fi fost el "ales" de Domnul, care de altfel nu are de loc identitatea de neam a măsurii oamenilor, ci pe cea divină, dar el nu L-a ales pe Domnul. Neamul ales i-a ales (sau s-a temut doar de ei) dar de cules i-au cules doar pe farisei. Cei ce iubesc pe Hristos dintre evrei n-au loc în ¨statul¨ Israel. Ori cine sunt fariseii ? Sunt aceia ce vin din tribul măcelarilor care administrau arderile de tot din templul de la Ierusalim, apoi tot aceia din care se trag rabinii. Cine sunt deci rabinii ? Ei sunt cei care au ascuns Tora - Cuvântul Domnului, sub Talmud - cuvântul lor omenesc, pe care l-au declarat, în chip idolatru, drept "infailibil". Pe scurt rabinii slujesc nu pe Domnul, Dumnezeul, şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ci pe ei înşişi, ca pe aleşii unui neam "ales", în chip idolatrizat. Acest neam "ales" deci, uite, nu-şi poate de fel potoli o sete de sânge ancestral-babiloneană, nerăbdătoare, foarte păgână, cea de care au scris atât de dumnezeieşte proorocii, şi mai ales vestitul Isaia la capul 59, cel pe care rabinii nu-l traduc...

Ce mai vedem ? Tocmai cei ce propun alegeri "democratice", Israelul cu America lui (US-rael-ul sau Isra-hell-ul), vin acum peste Gaza (Irak, Afghanistan, Serbia, Kosovo, Somalia, Sudan) cu bombe "hemocratice". Acestea sunt tipul de bombe aruncate prin vot "liber" peste cei ce trebuie astfel să priceapă "a alege util, iar nu just". Un ales, de altfel foarte just, prin vot popular al Gazei, controlat de observatori, anume primul ministru al Gazei muribunde, scrie :

UN NEAM E TERORIZAT DE ALT STAT APOI E UCIS, CHIAR ACUM, DAR ACEST ASASINAT COLECTIV NU MAI POATE FI UITAT DE NIMENI

By Prime Minister Ismail Haniyeh - Gaza

I write this article to Western readers across the social and political spectrum as the Israeli war machine continues to massacre my people in Gaza. To date, almost 1,000 have been killed, nearly half of whom are women and children. Last week's bombing of the UNRWA (UN Relief Works Agency) school in the Jabalya refugee camp was one of the most despicable crimes imaginable, as hundreds of civilians had abandoned their homes and sought refuge with the international agency only to be mercilessly shelled and bombed by Israel. Forty-six children and women were killed in that heinous attack while scores were injured.

Evidently, Israel's withdrawal from the Gaza Strip in 2005 did not end its occupation nor, as a result, its international obligations as an occupying power. It continued to control and dominate our borders by land, sea and air. Indeed the UN has confirmed that between 2005 and 2008, the Israeli army killed nearly 1,250 Palestinians in Gaza, including 222 children. For most of that period the border crossings have remained effectively closed, with only limited quantities of food, industrial fuel, animal feed and a few other essential items, allowed in.

Despite its frantic efforts to conceal it, the root cause of Israel's criminal war on Gaza is the elections of January 2006, which saw Hamas win by a substantial majority. What occurred next was that Israel alongside the United States and the European Union joined forces in an attempt to quash the democratic will of the Palestinian people. They set about reversing the decision first by obstructing the formation of a national unity government and then by making a living hell for the Palestinian people through economic strangulation. The abject failure of all these machinations finally led to this vicious war. Israel's objective is to silence all voices that express the will of the Palestinian; thereafter it would impose its own terms for a final settlement depriving us of our land, our right to Jerusalem as the rightful capital of our future state and the Palestinian refugees' right to return to their homes.

Ultimately, the comprehensive siege on Gaza, which manifestly violated the Fourth Geneva Convention, prohibited the most basic medical supplies to our hospitals. It disallowed the delivery of fuel and supply of electricity to our population. And on top of all of this inhumanity, it denied them food and the freedom of movement, even to seek treatment. This led to the avoidable death of hundreds of patients and the spiralling rise of malnutrition among our children.

Palestinians are appalled that the members of the European Union do not view this obscene siege as a form of aggression. Despite the overwhelming evidence, they shamelessly assert that Hamas brought this catastrophe upon the Palestinian people because it did not renew the truce. Yet we ask, did Israel honour the terms of the ceasefire mediated by Egypt in June? It did not. The agreement stipulated a lifting of the siege and an end to attacks in the West Bank and the Gaza Strip. Despite our full compliance, the Israelis persisted in murdering Palestinians in Gaza as well as the West Bank during what became known as the year of the Annapolis peace.

None of the atrocities committed against our schools, universities, mosques, ministries and civil infra-structure would deter us in the pursuit of our national rights. Undoubtedly, Israel could demolish every building in the Gaza Strip but it would never shatter our determination or steadfastness to live in dignity on our land. Surely, if the gathering of civilians in a building only to then bomb it or the use of phosphorous bombs and missiles are not war crimes, then what is? How many more international treaties and conventions must Zionist Israel breach before it is held accountable? There is not a capital in the world today where free and decent people are not outraged by this brutal oppression. Neither Palestine nor the world would be the same after these crimes.

There is only one way forward and no other. Our condition for a new ceasefire is clear and simple. Israel must end its criminal war and slaughter of our people, lift completely and unconditionally its illegal siege of the Gaza Strip, open all our border crossings and completely withdraw from Gaza. After this we would consider future options. Ultimately, the Palestinians are a people struggling for freedom from occupation and the establishment of an independent state with Jerusalem as its capital and the return of refugees to their villages from which they were expelled. Whatever the cost, the continuation of Israel's massacres will neither break our will nor our aspiration for freedom and independence.
- Ismail Haniyeh is the Prime Minister of the Palestinian government in Gaza. (Originally published in the British Independent – independent.co.uk, 2009, January 15)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Restez poli et vous pouvez tous dire ici chez nous ! Merci de votre patience pour notre modération !