2006-10-29

A Mai Picat o Fisă...

Cardinalitate - ideile "matematice" despre cum se leagă lumea cu lumină...

by Dr Dan Waniek, MD
Copyright © 2009 All Rights Reserved. Copyright Requests Here Please !

Cardinalitate - este perfectă doar la sfinţii părinţi, deoarece ei nu sunt doar în calendar. Ei se pun, armonic şi fractal, peste tot unde este Dumnezeu, adică în esenţa realităţii.

Cum vine asta în limbaj matematic ? Pentru limitele acestea matematice, care sunt garantele unei vorbiri tari, lumea este o Mulţime de mulţimi... Ori am vedea împreună imediat ce limpede s-ar tăia ele în felurite feluri, cum ar fi acesta, să-i zicem autoreferenţial : Mulţimi cardinale : numesc astfel pe cele ce se cuprind ca element. Cele ce nu se cuprind sunt “banale” – mulţimea cămilelor de pildă, care nu este o cămilă, spre deosebire de mulţimea conceptelor, care este un concept. Paradoxul lui Russell este acela din natura tuturor mulţimilor banale : oare toate mulţimile banale alcătuiesc o mulţime banală ?

Păi nu se poate şti : Dacă mulţimea tuturor mulţimilor care nu se cuprind pe ele însele ca element ar fi ea însăşi banală - una din cele ce nu se cuprind - atunci, prin această ipoteză, ar intra în definiţie, s-ar cuprinde, şi chiar prin cuprinderea asta n-ar mai fi banală. Iar dacă făcătura asta a tuturor mulţimilor care nu se cuprind pe ele ca element n-ar fi banală, ci cardinală, atunci s-ar cuprinde ca element al mulţimii, care este, cum am definit-o, mulţimea tuturor mulţimilor care nu se cuprind pe ele însele ca element, şi prin aceasta ar fi banală.

Ştiam paradoxul, dar acum pricep consecinţa lui, cea de care Russell nu vorbea : Există, riguros, doar mulţimi cardinale. Acest rezultat este înfiorător, în sensul cel mai bun : nu mai există parte sau întreg. Totul este îndumnezeire, şi refuzul nostru încăpăţânat de a-L vedea este o discontinuitate de grad, nu de natură.

Pe Domnul nu-L putem cunoaşte doar cu o parte din noi, cum ar fi logica sau matematica, deşi Goedel a demonstrat argumentul ontologic al lui Anselm. Pe Domnul, Dumnezeul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu-L putem cunoaşte decât cu partea din noi cea mai firească - adâncul, şi înaltul totodată - partea Lui, partea întreagă.

Slavă Ţie, Dumnezeule, Care ne-ai dat Lumina Ta !

1 commentaire:

Restez poli et vous pouvez tous dire ici chez nous ! Merci de votre patience pour notre modération !