2007-02-28

Ziotrolling-ul

Din binefacerile unui sistem constituţional :-)

by Dr Dan Waniek, MD
Copyright © 2009 All Rights Reserved. Copyright Requests Here Please !

"Like an actor wearing a mask, I come forward, masked, on the stage of the world. […] It will be for the masked philosopher to unmask the sciences and to make their continuity and their unity appear with their beauty
(The Dream of Descartes, 41, 92 n.25).
Avantajul legislaţiei aplicate adevărului istoric este imediat - desfiinţarea prin decret, ca odinioară prin soviete, a legitimării sociale a actului de căutare a adevărului. Universul discursului este dat de manufactura mondialistă, care arată legic cum se face indignarea selectivă. Altfel spus : Tonul la cântec - plutonul doi tace, noi cei de la CI vorbim.

Totuşi, vigilenţa propagandadei imperiului construit de guvernul mondial nu e niciodată superfluă. De aceea a apărut - acum 20 de ani s-ar fi zis "în mod legic" - un nou fenomen internautic, apoi mediatic în general : Ziotrolling-ul.

Acesta n-are legătură cu semiţii sau cu inamicii lor, cât are de-a face cu noua ordine mondială - aceea care combate neamurile, le pune la luptă între ele, apoi amestecă totul ca să dizolve răspunderile. Ziotrolling-ul uzează de acuza antisemită pentru a teroriza intelectual, pentru a opri cercetarea adevărului istoric, într-un cuvânt pentru a instaura ordinea grupului de interese pe care îl numim, cu un cuvânt concret, guvernul mondial.


Nici chiar Jimmy Carter, fostul preşedinte american, nu scapă din colimatorul guvernului mondial, darămite oricine altcineva !:) Pentru că a deranjat politica sionistă, pentru că vrea pace pentru poporul israelian, pentru că a scris o carte foarte populară numită Pace, nu apartheid, Jimmy Carter este acuzat că ar fi, ei bine..., antisemit :). În direct! De câtre acel Ziotrol din off. Chiar cucoana care "modera" interviul acesta are un lapsus când aude, ca un proband pavlovian, cuvântul cheie anti-semit: "This name calling is fine... er... is enough !" :) . Aici Jim Carter respinge cu smerenie, umor ghiduş, apoi cu entuziasm promovarea sa ca antisemit... Dar să amintesc şi contextul larg al acestui caz : Descinderea din patriarhul Sem este aceeaşi pentru maltezi, berberi, palestinieni sau evrei autentici (sefarzii). Dar khazarii - spânii cum ar fi spus Creangă, sau cei cu părul roşu, un neam asiatic, turcic, cu hanii, apoi caganii lor (Cohen, Kahane) abia târziu iudaizat, din care provin peste 90% din cei care se pretind azi evrei dar nu sunt - au acaparat termenul pentru a nota cu el pe inamicii lor, inclusiv pe evreii veritabili. Cum spunea un hâtru bun de glume, antisemitismul era cuvântul cu care se desemnau inamicii semiţilor iar acum este cuvântul cu care pretendenţii la numele de semiţi denumesc pe inamicii lor, inclusiv semiţi...

Blogoreicii nu pot să ignore această nouă "maladie a spiritului contemporan", nu din motive gnoseologice, ci pur practice... Nu oricine are tribuna lui Jim Carter, nici vârsta sau statutul, sau chiar norocul de a fi liber a spune tot adevărul. Este o atmosferă veninoasă în lume. A devenit din nou periculos a te exprima liber. Dar aceasta nu este o victorie a terorismului intelectual, ci o cădere a celor care tind să atribuie valori cantitative acelor lucruri care nu aparţin decât Domnului, cum ar fi vieţile noastre.


Predoslovie
Ziotroll-ul sau Ziotroller-ul este un "vizitator" cu agendă sionistă, anticreştină şi antinaţională, care face parte din reţeaua globală a unui grup de interese numit guvern mondial. Cele mai multe organizaţii de "secoritate" au pe statele de plată Ziotrolls. Ei sunt identificaţi de internauţii chevronnés, repertoriaţi, şi poftiţi afară din forumuri ca agents provocateurs. Dar cum ei sunt plătiţi la kilogram, şi nu în detaliu, la bucată, fenomenul Zio-troller-ilor se va accelera în viitorul imediat, câtă vreme organizaţii "caritative" ca Wikipedia sau legislaţiile "naţionale" îi vor proteja. Suntem, să nu uităm, în plină rinoceriadă. Larvatus prodeo :)


1 Fenomenologie
Procuparea principală a Ziotrollului este aceea de a provoca scandal. Folosind legislaţia favorabilă provocărilor, calommniilor sau minciunilor nepedepsite în diverse jurisdicţii, Ziotrollul insultă naţiunile, mânjeşte valorile, caricaturizează, degradează, mimează prostia (uneori cu mult talent), împroaşcă bine cu noroi, dezinformează, notează reacţiile şi raportează superiorilor nume, date şi lideri potenţiali ai mişcării antimondialiste. Listele create de Ziotrolls nu sunt uitate niciodată. De curând "stilul" cultural al organului de propagandă al guvernului mondial numit Wikipedia s-a îmbogăţit cu etichete şi autodenunţuri :)


2 Veghea de ţară de la hotară
În acest context, utilizatori ai Wikipediei ca irismeister sunt, de exemplu, pe listele celor ce trebuie supra-vegheaţi. Nu trebuie glumit cu aceste liste. Nu este exclus ca într-una din zilele ce urmează irismeister să fie accidentat întâmplător de o maşină, de un grup aparent "neutru" de huligani, sau pur şi simplu "marcat pentru deletare" cum se zice în bogata limbarniţă a noilor terorişti intelectuali, ei înşişi nu tocmai intelectuali... Degradarea orwelliană a discursului public nu are limite inferioare. De aceea, dacă aveţi ceva de spus şi nu îndrăzniţi, este util să comunicaţi discret, sau indirect, dar nu public, pentru că irismeister va lua pe spinarea sa ceea ce este de spus, el find deja pe aceste liste.

Este semnificativ să se compare date obiective cu viziuni subiective asupra datelor, pentru a vedea datele prin unghiuri diferite şi a putea pune la cântar opiniile. De aceea am ales de pe You Tube două documentare :

Primul a fost cenzurat la inventarul vizionărilor (chipurile 75,438 dar contorul e dat înapoi periodic). Mai mult, acesta a fost cenzurat complet la Comments: 0.Al doilea a fost favorizat la inventarul vizionărilor (chipurile 288,867 dar contorul e dat înainte automat prin vizionări care durează 0 secunde). Mai mult, comentariile, chipurile 1818, sunt ca la BBC, unde cenzura face să treacă in for doar ''a balanced proportion of all views received''. Ciudat, dar un panel de cercetători a trimis în mod coordonat un număr prestabilit de opinii pentru testarea cenzurii, aflând cum balanced proportion era tocmai contrariul echilibrului. De ce ne mirăm ? Doar BBC-ul este cel care a uitat cum a făcut un reportaj "în direct" pe 11 septembrie 2001, scăpând scoop-ul prăbuşirii imobilului 11 cu 17 minute înainte de eveniment. Apoi "a pierdut înregistrarea"...3 Măsuri şi Contramăsuri
Cel mai mare inamic al ziotrollului este Adevărul. Nu trebuie uitat că pentru Adevăr se poate muri, iar moartea în luptă este doar un mic dar tradiţional. Este un dar din dar pentru ca aceia ce ne urmează să nu uite nici ei că trecutul a fost altfel decât cel rescris de guvernul mondial. Trecând de la tragic la comic, poate nu este lipsit de interes să se practice în "versiunea" "română" a Wikipediei un sistem de control al Ziotroll-ului, fenomen pentru care alte Wikipedii mai bine pricepute de utilizatori sau editorii ei au organizat grass-root countermeasures. Dar visez. C'était juste pour rire... :)


4 Concluzie
Dacă Wikipedia, un mediu favorabil Ziotrollului by design este irecuperabilă, vajnicii şi tinerii luptători pentru adevăr trebuie să abandoneze vasul, şi să se organizeze în forme alternative, mai potrivite cu apărarea în războiul larvat dar permanent contra adevărului la care se dedau păpuşarii Ziotroll-ilor.


5 O notă personală
Experienţa mea personală cu Ziotroller-ii a fost formatoare:

Mi s-a întâmplat un lucru îngrozitor. La un moment dat, minciuna şi calomnia nu m-au mai afectat, apoi nici nu m-au mai atins. Nu mi-a mai fost frică. Terorismul cel mai mare este, am priceput imediat, tocmai acela al celor care afectează a-l combate.

Un american a demonstrat, cu numărătoare în regulă, că în secolul douăzeci cele mai multe crime au fost comise de guvernele "alese" contra populaţiilor care l-au ales. "Ne-am ales" cum zicea Caragiale... Americanul a numit acest fenomen "democid". Nu-i dau numele pentru a nu favoriza trecerea sa pe listele negre...

Filosemitismul este folosit de guvernul mondial pentru infiltrarea tuturor neamurilor cu inamicii neamurilor. N-am priceput niciodată cum poate fi cineva împotriva unui neam întreg, lăsat de Domnul în lume. Cu atât mai mult nu pricep cum poate fi cineva atât de persistent contra tuturor neamurilor. Nu pot fi, prin felul cum m-a făcut Domnul, împotriva cuiva, oricare ar mai fi acela. Sunt doar împotriva păcatelor mele. De aceea, decât fals filo-antisemit mai bine veritabil anti-filosemit !

Dane, Dane, anti-filosemitule! :) M-am autodemascat! :) Nu mai mi-e teamă ! Sunt liber ! Imaginaţi oare dumneavoastră toate concluziile ? Ei bine, este absolut îngrozitor ca teroarea să nu mai terorizeze... Acesta este mesajul meu către orice Ziotroll, în limbajul ceistic pe care l-am deprins fiind încarcerat în armata comunistă : Indicativul Cărarea :)

Ziotroll-ul e gol ! I-am văzut posteriorul ! Este mare şi gras, spân şi roşu, dar foarte moale. L-am văzut cu ochii mei ! El este tare doar prin obscuritate. Fondul de comerţ al fricii, industriei de război şi statului mondialo-fascist, se dezumflă dintr-o dată la toucher ca un balon înţepat plin de gaze care nu sunt de loc de luptă.

Imaginaţi oare dvs, iubite cititor, patetismul unei terori care provoacă haz? Ce poate fi mai tragicomic decât o glumă proastă care ne terorizează doar simţul umorului? Desigur, doar scobitoarea lui Jarry, ultima sa dorinţă...

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Restez poli et vous pouvez tous dire ici chez nous ! Merci de votre patience pour notre modération !