2007-08-14

Ce este Dreptul?

Cam tot ceea ce mai este (sau mai curând era) gramatica română?

by Dr Dan Waniek, MD
Copyright © 2009 All Rights Reserved. Copyright Requests Here Please !

Article 19 of the UN Human Rights Charter explicitly states:
"Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers."
Aceasta mi-aduce aminte:
Dreptul nu este ceva ce se acordă, ci tocmai ceea ce nimeni nu-ţi poate lua!

Tot ce se aude prin presă despre drepturi rămâne doar retoric. Nu există în realitate nimic similar cu a "cere dreptul". Această vociferare, clamare, folosită azi atât de des, inclusiv în urâtul cuvânt anglo-saxon claiming este un fals în acte publice. Chiar Diogene spunea Macedonului "nu-mi lua ce nu-mi poţi da!". Există o modă rea, un Zeitgeist pocit, ba chiar o invitaţie zilnică a necuratului in actul de a ne "cere" drepturile. Aceste uneltiri nu pot persista fără acea retorică falsă a "progresului", a "evoluţiei" sau a "diversităţii" mincinoase, care distrug ţesătura corpului social sau aceea mai fină a istoriei unui neam.

Dar nici o dezinformare nu poate sta în vre-o cumpănă oarecare cu demnitatea suverană a umanului, care nu are nici o măsură comună cu justiţia, ci cu Creatorul. Dreptul este. E drept a fi astfel! A "cere" dreptul transformă omul liber, suveran în mod natural pentru că aduce slavă unui singur Stăpân, în lacheu la fals stăpân. Veghea la hotară cere a nu lăsa dreptul suveran să decadă în negoţ cosmopolitan. Demnitatea umană este o minune pe care doar Domnul a creat-o! Doar Domnul nostru, Mântuitorul Hristos ne-a redat-o la Înviere! Iar numai Sfântul Duh poate veghea asupra demnei noastre origini dinainte de cădere.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Restez poli et vous pouvez tous dire ici chez nous ! Merci de votre patience pour notre modération !